Kezdőlap

Innen: SpecmatWiki

Speciális matematika tagozatos tanterv

A jelenleg hatályban levő, 2020-as NAT-hoz kapcsolódó kerettantervek itt elérhetők, közte a specmatos kerettanterv (docx) is. A NAT2020-hoz igazított kerettanterv azonban nagyon sietős munkával, széleskörű egyeztetés nélkül készült -- alapvetően a megelőző, NAT2012-höz közös munkával készített kerettantervet próbáltuk minél kevesebb változtatással megfeleltetni a NAT 2020 miatt megjelenő új formai és tartalmi követelményeknek.

Mérvadóbbnak tekinthető tehát a NAT2012-höz készült specmat tagozatos tanterv, amelyet a specmatos iskolák közös munkájával jött létre.

  • A NAT2012-höz készült specmatos kerettanterv hivatalos verziója itt elérhető.
  • Létezik ennek egy másik (a formai követelményekhez kevésbé, a valódi igényekhez jobban alkalmazkodó) változata is, amely itt volt elérhető (de jelenleg sajnos nem elérhető).

Korábban volt egy olyan terv is, hogy a specmatos kerettanterv alapján rendszerezzük a specmat.wiki-re feltöltött feladatokat és egyéb anyagokat. Sajnos ez a projekt hamar elhalt, de az eredeti tervekről itt lehet olvasni: Hogyan működik a tanterv alapú specmat wiki? Tanterv áttekintő.

Tanmenetek

Specmatos tanmenetek gyűjtőlapja

Tanítási segédanyagok

Specmatos továbbképzések anyagai

Nyári specmatos továbbképzések. 2015-ben Budapesten volt egy önálló specmatos nyári továbbképzés, majd 2016-tól a Rátz László Vándorgyűlés külön szekciójaként folytatódik ez a hagyomány. Az itt történtekről a Nyári specmatos továbbképzések oldalon találhatók anyagok.

Jegyzetek specmaton tanított tananyagrészekről

Biztatjuk a többi kollégát is, hogy tegye fel ide az anyagait! :-)

MatKönyv kötetek

A specmat.wiki létrehozásakor volt egy olyan tervünk, hogy a Matkönyveket átvisszük a specmat.wikire, és így egy bármely tanár által bővííthető feladatbankká válik. Ez a projekt sajnos hamar elhalt, csak egyetlen témakör wikire fordítása készült el:

Egyéb tanítási segédanyagok

Feladatgyűjtemények

Hasznos irodalom

A Hasznos források oldalon gyűjtjük, hogy kinek, milyen könyvek, egyéb források segítenek bizonyos tananyagok feldolgozásában.

Wiki használati segédlet (angol nyelven)

Segítség magyar nyelven